Siber Kavramı Nedir?

yirminci yüzyılın sonlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir ifadedir. Köken olarak sibernetikten gelmektedir. 1958 yılında canlılar ile elektronik cihazlar arasındaki iletişim yapısını inceleyen Louis Couffignal tarafından kullanılan siber kavramı artık bilişim teknolojisiyle aynı alanlarda birbirini tanımlayan noktalarda kullanılmaya başlanılmıştır. Siber kelimesi kullanım anlamında sanal olarak karşılık bulmaktadır

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla bireysel veya grup olarak başkalarına zarar vermek maksadıyla Li(2006), yazı, resim, ses,video gibi içeriklerle bilerek ve belirli zaman aralıklarıyla yenilenilen hareketlerdir
(Patchin and Hinduja 2006).

Siber zorbalık özellikle akıllı cep telefonu ve internet gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri vasıtasıyla yapılan zorbalık türü olarak ifade edilebilmektedir.

Siber zorbalık birey karşı tarafa zarar vermek kastıyla e-mail, mesaj, web sayfaları, sosyal medya araçları, cep telefonuyla aramlar veya cevapsız çağrılar gibi teknolojileri kullanarak sistematik olarak ve uzun süreli rahatsız verici davranışlar şeklinde tanımlanabilmektedir (Arıcak 2009).

Güçlü Şifre Nasıl Oluşturulur?

Tahmin edilmesi ve deneme yanılma metodu ile ele geçirilmesi oldukça zor olan şifrelere güçlü şifre denir.

Oluşturulan bir şifrenin kırılmasının güç olabilmesi için küçük ve BÜYÜK harflerler ile rakamlardan oluşması gerekir. Eğer mümkünse özel karakter içerebilmelidir. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz şifreleri belirli aralıklarla değiştirmeniz gerekmektedir. Farklı kurumlarda farklı şifreler kullanmakta size ekstradan güvenlik sağlayacaktır. Şifreleriniz ne kadar uzun ve karmaşık olursa o kadar güvende sayılabilirsiniz.